Government of Karnataka Corona Helpdesk on Whatsapp.                           ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸಹಾಯವೇದಿಕೆ.
Send “Hi” to 8750971717 for facts & updates on COVID-19                         ಕೋವಿಡ್ 19 ಕುರಿತಾದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇತ್ತಿಚಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ 8750971717 ಗೆ “Hi” ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ.
Download GSK Mobile App. for andriod 9 and bellow version.
Download GSK Mobile App for andriod 10 and above version.